PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ STYCZEŃ/LUTY 2021 R.

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty. do dnia 08.01.2021 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenie własnej dzielności gospodarczej, od 11.01 do 26.01.2021 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej, w dniu 29.01.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów, w dniach 01-08.02.2021 r.odbędzie się ocena merytoryczna Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ STYCZEŃ/LUTY 2021 R.[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” – II nabór.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 11 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30. Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” – II nabór.[…]

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW i UCZESTNICZEK W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji DO PROJEKTU oraz zaplanowaniem realizacji szkoleń on-line (Internet) w ramach projektu zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie do siedziby TARR S.A. w dniach 23.12, 28.12.2020 r. w celu podpisania stosownych dokumentów dot. uczestnictwa w projekcie tj. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy na otrzymanie wsparcia szkoleniowego oraz testu wiedzy. Read more about INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW i UCZESTNICZEK W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR[…]

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia – szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

W dniach 29.12.2020 r. do 08.01.2021 r.  zostaną przeprowadzenia szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram z przypisanymi osobami do poszczególnych grup. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA – SZKOLENIA PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podział na grupy szkoleniowe Uczestników Uczestniczek projektu Plan szkoleń gr 2 Plan szkoleń gr 3 Plan szkoleń gr 1

II ETAP REKRUTACJI do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Uprzejmie informujemy, że w dniach  08.12.2020 r. – 10.12.2020 r.  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj. rozmowa z Doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zostanie poinformowana/y telefonicznie/mailowo o terminie spotkania z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania Read more about II ETAP REKRUTACJI do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”[…]

Wyniki oceny merytorycznej – II nabór

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji oraz listy rezerwowe Kandydatek/Kandydatów do II etapu rekrutacji. Informujemy, że formularz rekrutacyjny o numerze 129/T/2020/II/TARR-7.3 odpadł na ocenie merytorycznej w związku z niespełnieniem kryterium dostępu do projektu. Informujemy, również że formularze rekrutacyjne o numerach 19/T/2020/II/TARR-7.3 oraz 34/T/2020/II/TARR-7.3 zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Read more about Wyniki oceny merytorycznej – II nabór[…]

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że wyniki z oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w tym tygodniu w dniu czwartek/piątek. Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 8-10 grudzień 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.

Informacja

Miło nam jest poinformować, iż dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własna firmą” powstało 40 nowych firm. Wszystkim przedsiębiorcom życzymy wytrwałości w działaniu, sukcesów, samych zadowolonych klientów oraz mnóstwa satysfakcji z tego co robicie!!!

Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

12  października br. o godz. 15:30 zakończyła się II edycja rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”. Łącznie do biura projektu wpłynęło 157 formularzy rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna  przystępuje do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych dokumentacji rekrutacyjnych.  W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej, Kadra Projektu ogłosi wyniki I etapu rekrutacji w miesiąca listopad Read more about Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu drugiej Edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: bezpłatne Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.[…]

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości

W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Read more about Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości[…]

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW. 

Zmiany w Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej, gdzie: 1. w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości usunięto zapisy: a). 3 ust 16. pkt. 2,dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanyh na rozwój przedsiębiorczości zgodnie Read more about Zmiany w Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 6 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.[…]

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ LIPIEC/WRZESIEŃ 2020 R.

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty. do dnia 05.08.2020 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenie własnej dzielności gospodarczej, od 6.08 do 19.08.2020 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej, w dniu 08.2020 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów, w dniach Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ LIPIEC/WRZESIEŃ 2020 R.[…]