Szczegółowy harmonogram II etapu rekrutacji do projektu – spotkanie z Doradcą zawodowym.

W dniach 06.07.2020 r. i 07.07.2020 r.  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym. II etap rekrutacji – Szczegółowy harmonogram

Informacja – dot. wyników oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, iż listy rankingowe dotyczące oceny formalnej zostały zaktualizowane. Numer formularza INZ 64/T/2020/I/TARR-7.3 został przeniesiony z listy rankingowej Kandydatów na listę rankingową Kandydatek, gdyż niniejszy formularz dotyczy Kobiety. Na etapie oceny merytorycznej w formularzach rekrutacyjnych o numerach  7/T/2020/I/TARR-7.3,  44/T/2020/I/TARR-7.3, 115/T/2020/I/TARR-7.3 stwierdzono błąd formalny, który skutkuje odrzuceniem niniejszego formularza.

Informacja – dot. wyników oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, iż listy rankingowe dotyczące oceny formalnej zostały zaktualizowane. Numer formularza INZ 64/T/2020/I/TARR-7.3 został przeniesiony z listy rankingowej Kandydatów na listę rankingową Kandydatek, gdyż niniejszy formularz dotyczy Kobiety.   Na etapie oceny merytorycznej w formularzu rekrutacyjnym o numerze  115/T/2020/I/TARR-7.3 stwierdzono błąd formalny, który skutkuje odrzuceniem niniejszego formularza.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ”

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że wyniki z oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu w dniu wtorek/środa. Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 6-7 lipiec 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.

Wyniki oceny formalnej

LISTA KANDYDATEK NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATEK SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ    

Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

29  maja br. o godz. 15:30 zakończyła się I edycja rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”. Łącznie do biura projektu wpłynęło 127 formularzy rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna  przystępuje do oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentacji rekrutacyjnych.  W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej, Kadra Projektu ogłosi wyniki I etapu rekrutacji w połowie miesiąca Read more about Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.[…]

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ”

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, zwracamy szczególną uwagę na to aby osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie w pierwszej kolejności udały się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jeśli dotyczy) celem wybrania stosownego zaświadczenia, gdyż obecnie czas oczekiwania na dokumenty wydane przez niniejsze Instytucje może być wydłużony. Read more about INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ”[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” 18 MAJA – 29 MAJA 2020 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: bezpłatne wsparcie szkoleniowe, Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” 18 MAJA – 29 MAJA 2020 r.[…]

Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 3  Luty 2020 roku – 31 styczeń 2022 roku Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie Read more about Od pomysłu do sukcesu z własną firmą[…]

Wsparcie finansowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu Załącznik nr 4 Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis Załącznik nr 5 Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu Załącznik-nr-6-Umowa-dofinasowania-podjęcia-działalności-gospodarczej Załącznik-nr-7-Umowa-na-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego Oświadczenie dla osób odchodacych z KRUS na ZUS REGULAMIN PRAC Read more about Wsparcie finansowe[…]

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 Oświadczenie Kandydata o przekazanie danych Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Załącznik nr 5 Oświadczenie Kandydata o spełnienie kryterów kwalifikacyjnych związanych z udziałem Read more about Dokumentacja rekrutacyjna[…]