Informacja

Miło nam jest poinformować, iż dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własna firmą” powstało 40 nowych firm. Wszystkim przedsiębiorcom życzymy wytrwałości w działaniu, sukcesów, samych zadowolonych klientów oraz mnóstwa satysfakcji z tego co robicie!!!

Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

12  października br. o godz. 15:30 zakończyła się II edycja rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”. Łącznie do biura projektu wpłynęło 157 formularzy rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna  przystępuje do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych dokumentacji rekrutacyjnych.  W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej, Kadra Projektu ogłosi wyniki I etapu rekrutacji w miesiąca listopad Read more about Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu drugiej Edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: bezpłatne Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.[…]

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości

W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Read more about Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości[…]

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW. 

Zmiany w Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej, gdzie: 1. w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości usunięto zapisy: a). 3 ust 16. pkt. 2,dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanyh na rozwój przedsiębiorczości zgodnie Read more about Zmiany w Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 6 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.[…]

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ LIPIEC/WRZESIEŃ 2020 R.

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty. do dnia 05.08.2020 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenie własnej dzielności gospodarczej, od 6.08 do 19.08.2020 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej, w dniu 08.2020 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów, w dniach Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ LIPIEC/WRZESIEŃ 2020 R.[…]

Dokumenty dotyczące zwrotu dojazdu

REGULAMINU ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Załącznik 1 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdów. Załącznik 2 – Oświadczenie-zwrot-kosztów-dojazdu Załącznik 3 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Załącznik 4 – Oświadczenie opieka nad dzieckiem do lat 7 lub Read more about Dokumenty dotyczące zwrotu dojazdu[…]

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia – szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

W dniach 16.07.2020 r. do 24.07.2020 r.  zostaną przeprowadzenia szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram z przypisanymi osobami do poszczególnych grup zostanie udostępniony w dniu jutrzejszym. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA – SZKOLENIA PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Plan szkoleń grupa I plan szkoleń grupa II Plan szkoleń grupa III Podział na grupy szkoleniowe Uczestników Uczestniczek Read more about Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia – szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej[…]

Wyniki rekrutacji do projektu

LISTA KANDYDATEK NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU LISTA REZERWOWA KANDYDATEK NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Szczegółowy harmonogram II etapu rekrutacji do projektu – spotkanie z Doradcą zawodowym.

W dniach 06.07.2020 r. i 07.07.2020 r.  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym. II etap rekrutacji – Szczegółowy harmonogram

Informacja – dot. wyników oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, iż listy rankingowe dotyczące oceny formalnej zostały zaktualizowane. Numer formularza INZ 64/T/2020/I/TARR-7.3 został przeniesiony z listy rankingowej Kandydatów na listę rankingową Kandydatek, gdyż niniejszy formularz dotyczy Kobiety. Na etapie oceny merytorycznej w formularzach rekrutacyjnych o numerach  7/T/2020/I/TARR-7.3,  44/T/2020/I/TARR-7.3, 115/T/2020/I/TARR-7.3 stwierdzono błąd formalny, który skutkuje odrzuceniem niniejszego formularza.

Informacja – dot. wyników oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, iż listy rankingowe dotyczące oceny formalnej zostały zaktualizowane. Numer formularza INZ 64/T/2020/I/TARR-7.3 został przeniesiony z listy rankingowej Kandydatów na listę rankingową Kandydatek, gdyż niniejszy formularz dotyczy Kobiety.   Na etapie oceny merytorycznej w formularzu rekrutacyjnym o numerze  115/T/2020/I/TARR-7.3 stwierdzono błąd formalny, który skutkuje odrzuceniem niniejszego formularza.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ”

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że wyniki z oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu w dniu wtorek/środa. Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 6-7 lipiec 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.

Wyniki oceny formalnej

LISTA KANDYDATEK NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATEK SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ