INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ”

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że wyniki z oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu w dniu wtorek/środa.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 6-7 lipiec 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.