Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

Ostateczna lista oceny merytorycznej Biznesplanów.pdf