Informacja

Miło nam jest poinformować, iż dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własna firmą” realizowanego prze Naszą Agencję powstało kolejne 40 nowych firm. Każda z nowopowstałych firm otrzymała wsparcie na start w wysokości 23 050,00 zł (w tym na wyposażenie, środki trwałe, adaptację) oraz 30 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Read more about Informacja[…]

Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za II kwartał – Uczestnicy/czki z I naboru.

Informujemy, iż zbliża się okres rozliczenia drugiego kwartału tj. 4, 5 i 6 transzy finansowego wsparcia pomostowego. Rozliczenie poniesionych wydatków ww. kwartale w ramach finansowego wsparcia pomostowego, polegać będzie na złożeniu przez Uczestnika/czkę projektu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego wraz z kopią dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków itp.) oraz wyciągami bankowymi potwierdzającymi poniesienie Read more about Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za II kwartał – Uczestnicy/czki z I naboru.[…]

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości

W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowaniaw ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2021 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w Read more about Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości[…]

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW.

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ STYCZEŃ/LUTY 2021 R.

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty. do dnia 08.01.2021 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenie własnej dzielności gospodarczej, od 11.01 do 26.01.2021 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej, w dniu 29.01.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów, w dniach 01-08.02.2021 r.odbędzie się ocena merytoryczna Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ STYCZEŃ/LUTY 2021 R.[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” – II nabór.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 11 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30. Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” – II nabór.[…]

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW i UCZESTNICZEK W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji DO PROJEKTU oraz zaplanowaniem realizacji szkoleń on-line (Internet) w ramach projektu zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie do siedziby TARR S.A. w dniach 23.12, 28.12.2020 r. w celu podpisania stosownych dokumentów dot. uczestnictwa w projekcie tj. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy na otrzymanie wsparcia szkoleniowego oraz testu wiedzy. Read more about INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW i UCZESTNICZEK W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR[…]

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia – szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

W dniach 29.12.2020 r. do 08.01.2021 r.  zostaną przeprowadzenia szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram z przypisanymi osobami do poszczególnych grup. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA – SZKOLENIA PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podział na grupy szkoleniowe Uczestników Uczestniczek projektu Plan szkoleń gr 2 Plan szkoleń gr 3 Plan szkoleń gr 1

II ETAP REKRUTACJI do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Uprzejmie informujemy, że w dniach  08.12.2020 r. – 10.12.2020 r.  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj. rozmowa z Doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zostanie poinformowana/y telefonicznie/mailowo o terminie spotkania z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania Read more about II ETAP REKRUTACJI do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”[…]

Wyniki oceny merytorycznej – II nabór

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji oraz listy rezerwowe Kandydatek/Kandydatów do II etapu rekrutacji. Informujemy, że formularz rekrutacyjny o numerze 129/T/2020/II/TARR-7.3 odpadł na ocenie merytorycznej w związku z niespełnieniem kryterium dostępu do projektu. Informujemy, również że formularze rekrutacyjne o numerach 19/T/2020/II/TARR-7.3 oraz 34/T/2020/II/TARR-7.3 zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Read more about Wyniki oceny merytorycznej – II nabór[…]

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że wyniki z oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w tym tygodniu w dniu czwartek/piątek. Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 8-10 grudzień 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.

Informacja

Miło nam jest poinformować, iż dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własna firmą” powstało 40 nowych firm. Wszystkim przedsiębiorcom życzymy wytrwałości w działaniu, sukcesów, samych zadowolonych klientów oraz mnóstwa satysfakcji z tego co robicie!!!

Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

12  października br. o godz. 15:30 zakończyła się II edycja rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”. Łącznie do biura projektu wpłynęło 157 formularzy rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna  przystępuje do oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych dokumentacji rekrutacyjnych.  W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej, Kadra Projektu ogłosi wyniki I etapu rekrutacji w miesiąca listopad Read more about Zakończenie rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu drugiej Edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: bezpłatne Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.[…]

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości

W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Read more about Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości[…]