PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ STYCZEŃ/LUTY 2021 R.

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty.

  • do dnia 08.01.2021 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenie własnej dzielności gospodarczej,
  • od 11.01 do 26.01.2021 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej,
  • w dniu 29.01.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów,
  • w dniach 01-08.02.2021 r.odbędzie się ocena merytoryczna złożonych biznesplanów przez Członków Komisji Oceny Wniosków. W dniu 08.02.2021 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki osób zakwalifikowanych do dofinansowania,
  • w dniach 09-11.02.2021 r. odbędzie się powtórna ocena biznesplanów w przypadku, których został złożony do biura projektu wniosek o ponowną ocenę,
  • w dniu 12.02.2021 r. zostanie ogłoszone ostateczne lista osób które otrzymały dofinansowanie,
  • w dniach 15-18.02.2021 r. odbędzie się nabór dokumentów potwierdzających zarejestrowanie własnej firmy,
  • w dniach 22-26.02.2021 r. przewidziane jest podpisanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że planowany harmonogram może nieznacznie ulec zmianie w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 533 399 356 lub 533 399 366