Informacja – dot. wyników oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, iż listy rankingowe dotyczące oceny formalnej zostały zaktualizowane. Numer formularza INZ 64/T/2020/I/TARR-7.3 został przeniesiony z listy rankingowej Kandydatów na listę rankingową Kandydatek, gdyż niniejszy formularz dotyczy Kobiety.

 

Na etapie oceny merytorycznej w formularzu rekrutacyjnym o numerze  115/T/2020/I/TARR-7.3 stwierdzono błąd formalny, który skutkuje odrzuceniem niniejszego formularza.