Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW.