INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ”

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, zwracamy szczególną uwagę na to aby osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie w pierwszej kolejności udały się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jeśli dotyczy) celem wybrania stosownego zaświadczenia, gdyż obecnie czas oczekiwania na dokumenty wydane przez niniejsze Instytucje może być wydłużony.

W związku z powyższym nie należy pozostawiać wyżej wskazanych formalności na ostatnią chwilę. Przypominamy, że niekompletne dokumenty rekrutacyjne podlegają odrzuceniu na etapie oceny formalnej.