INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że wyniki z oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w tym tygodniu w dniu czwartek/piątek.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 8-10 grudzień 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.