II ETAP REKRUTACJI do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Uprzejmie informujemy, że w dniach  08.12.2020 r. – 10.12.2020 r.  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj. rozmowa z Doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zostanie poinformowana/y telefonicznie/mailowo o terminie spotkania z doradcą zawodowym.

W trakcie spotkania z Doradcą zawodowym obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, stosowanie rękawiczek oraz bezpiecznej odległości. Pokój przyjęć będzie codziennie dezynfekowany.

Poniżej przedstawiamy listę Kandytatów/Kandydatek i termin spotkania:

II Etap rekrutacji harmonogram spotkań z Doradcą zawodowym

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia