INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW i UCZESTNICZEK W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” – II NABÓR

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji DO PROJEKTU oraz zaplanowaniem realizacji szkoleń on-line (Internet) w ramach projektu zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie do siedziby TARR S.A. w dniach 23.12, 28.12.2020 r. w celu podpisania stosownych dokumentów dot. uczestnictwa w projekcie tj. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy na otrzymanie wsparcia szkoleniowego oraz testu wiedzy. Niestawienie się w wyznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację z udziału w projekcie.

Dodatkowo informujemy, że w dniach 29.12.2020 r. – 08.01.2021 r. planujemy szkolenie pt. „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej„. Ze względu na epidemię koronawirusa i aktualne obostrzenia obowiązujące oraz mając na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa ww. szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej (e-learningowej).

Szkolenia będą się zaczynać o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie internetowej.

Poniżej podajemy minimalne wymagania dotyczące sprzętu do realizacji szkolenia zdalnego, tj. komputera stacjonarnego, laptopa.

Minimalne wymagania do korzystania ze szkolenie w formie e-learningowej:
a) Komputer stacjonarny/ laptop: system operacyjny Windows 10 lub Linux, lub MacOS 10.7+, z głośnikami / słuchawkami, sprawny mikrofon, działająca kamera internetowa wbudowana lub samodzielna podłączona do sprzętu. Starsze wersje Windows (np.WIN7) mogą nie gwarantować płynności działania.
b) Przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji/aktualizacji: IE11+, Microsoft Edge, Firefox 14+, Chrome 18+, Safari 7+. Jeśli posiadają Państwo przeglądarki o niższych parametrach/wersjach prosimy o ich zaktualizowanie do możliwie najnowszej wersji
c) Włączona Java oraz Java Script, (to dodatki/programy umożliwiające przeglądanie interaktywnych treści, filmików i ruchomych obrazów w przeglądarce),
d) Adobe Acrobat Reader w wersji nie starszej niż 11.0,
e) Dostęp do internetu i minimalnej prędkości 5Mbit/s pobieranie, 1Mbit/s wysyłanie, ping maksymalnie 40ms.
f) Aktywny adres e-mail.

Zapewnienie sprzętu do realizacji szkolenia zdalnego leży po stronie Uczestnika Projektu. Prosimy o zapewnienie sobie do użytku komputera/ laptopa posiadającego ww. parametry.