Informacja – dot. wyników oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, iż listy rankingowe dotyczące oceny formalnej zostały zaktualizowane. Numer formularza INZ 64/T/2020/I/TARR-7.3 został przeniesiony z listy rankingowej Kandydatów na listę rankingową Kandydatek, gdyż niniejszy formularz dotyczy Kobiety.

Na etapie oceny merytorycznej w formularzach rekrutacyjnych o numerach  7/T/2020/I/TARR-7.344/T/2020/I/TARR-7.3, 115/T/2020/I/TARR-7.3 stwierdzono błąd formalny, który skutkuje odrzuceniem niniejszego formularza.