Wsparcie finansowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu Załącznik nr 4 Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis Załącznik nr 5 Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu Załącznik-nr-6-Umowa-dofinasowania-podjęcia-działalności-gospodarczej Załącznik-nr-7-Umowa-na-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego Oświadczenie dla osób odchodacych z KRUS na ZUS REGULAMIN PRAC Read more about Wsparcie finansowe[…]

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 Oświadczenie Kandydata o przekazanie danych Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Załącznik nr 5 Oświadczenie Kandydata o spełnienie kryterów kwalifikacyjnych związanych z udziałem Read more about Dokumentacja rekrutacyjna[…]