Wyniki oceny merytorycznej – II nabór

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji oraz listy rezerwowe Kandydatek/Kandydatów do II etapu rekrutacji.

Informujemy, że formularz rekrutacyjny o numerze 129/T/2020/II/TARR-7.3 odpadł na ocenie merytorycznej w związku z niespełnieniem kryterium dostępu do projektu.

Informujemy, również że formularze rekrutacyjne o numerach 19/T/2020/II/TARR-7.3 oraz 34/T/2020/II/TARR-7.3 zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany na 8-10 grudzień 2020 r. w siedzibie tut. Agencji.

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej w dniu jutrzejszym.

LISTA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA REZERWOWA KANDYDATEK DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW DO II ETAPU REKRUTACJI