Dokumenty dotyczące zwrotu dojazdu

REGULAMINU ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Załącznik 1 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdów. Załącznik 2 – Oświadczenie-zwrot-kosztów-dojazdu Załącznik 3 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Załącznik 4 – Oświadczenie opieka nad dzieckiem do lat 7 lub Read more about Dokumenty dotyczące zwrotu dojazdu[…]

Wsparcie finansowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 04.08.2020 aktualny Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu Załącznik nr 4 Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis Załącznik nr 5 Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu Załącznik-nr-6-Umowa-dofinasowania-podjęcia-działalności-gospodarczej 04.08.2020 aktualna Załącznik-nr-7-Umowa-na-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego Oświadczenie dla osób odchodacych z KRUS Read more about Wsparcie finansowe[…]

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 Oświadczenie Kandydata o przekazanie danych Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Załącznik nr 5 Oświadczenie Kandydata o spełnienie kryterów kwalifikacyjnych związanych z udziałem Read more about Dokumentacja rekrutacyjna[…]